Nr konta bankowego Pekao S.A.
35 1240 4751 1111 0010 6585 9246

Tomasz Moszczak
tomek@ekspedycja.club
(+48) 535 988 188
facebook
  Daniel Jakubowski
danieljakubowski@wp.pl
(+48) 604 610 954
facebook
  Andrzej Grzechynka
wyprawy@mediusz.pl
(+48) 602 799 122
facebook