Misja

Naszą misją jest realizowanie pasji turystyki aktywnej i włączanie w nią osób, grup i rodzin, które do tej pory wiodły spokojne wyjazdowe życie.
Pragniemy zaszczepić aktywność połączoną z nutą adrenaliny, poznawaniem trudno dostępnych miejsc, z dala od tłumów i obleganych kurortów, poznawać niedostępne rejony i wznosić się powyżej oferty biur turystycznych.
Chcemy pokazać, że wyjazd rodzinny można spędzić aktywnie, zachęcić do poprawy sprawności fizycznej i przezwyciężyć bariery, które sami sobie stawiamy. Wyjeżdżając z nami wrócicie odmienieni.

Stowarzyszenie daje nam szansę na poszerzanie liczby członków, tak aby każdy zrzeszona osoba miała wpływ na kształt wyjazdu czy wyprawy.
Program dostosowujemy pod konkretną grupę, dla dzieci, młodzieży czy też dorosłych. Dla tych bardziej i mniej sprawnych.
Wyjazdy dla każdego dla dużych i małych. Naszym celem jest, aby wszyscy odczuli klimat wyprawy, nauczyli się podstawowego przygotowania siebie i najbliższych zarówno pod względem fizycznym jak i sprzętowym oraz wdrożyli w codzienne życie zaangażowanie w rozwój sportu i rekreacji.

W ramach działalności stowarzyszenia będziemy realizowali projekty na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych celem wyuczenia aktywnych form spędzania czasu wolnego, systematyczności w aktywności sportowej, dbania o kondycje fizyczną i przełamywania codziennych barier.


Celami Klubu jest promocja oraz organizowanie turystyki, wspinaczki oraz wszelkich form aktywności realizowanych w terenie nizinnym i górskim, a w szczególności:

  • Organizowanie i ułatwianie swoim członkom oraz innym zainteresowanym osobom uprawiania turystyki nizinnej, górskiej, alpinizmu turystycznego i krajoznawstwa.
  • Organizowanie szkoleń wewnątrz klubowych oraz szkoleń o szerszym zasięgu, których przedmiotem jest zdobywanie wiedzy i propagowanie aktywnych form turystycznych.
  • Propagowanie krajoznawstwa, turystyki nizinnej, górskiej i alpinizmu turystycznego, a także ochrony środowiska naturalnego.
  • Propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Organizowanie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży minimalizujących u nich występowanie zachowań szkodliwych.
  • Propagowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla branży turystycznej, gastronomicznej i hotelarskiej.

Zapraszamy do współpracy.